Nové šampionáty

MV Komárom (HU) 22. – 24.10.2021

HEROINE DES GARDIENS AUX COEURS TENDRES získala 3xVýborná 1, 3xCAC, 3xBOV, BOS, Maďarský veterán šampion

COLORATA CANIS MAYRAU získala 2xVýborná 1, 2xCAC, RCACIB, CACIB, BOS, Maďarský šampion

FAUTRIX CANIS MAYRAU získala 3xVýborná 1, 3xCAC, RCACIB, 2xCACIB, BOS, splnila podmínky pro C.I.B a C.I.E

HABILETÉ Z AJYSYT – Maďarský šampion

Velmi děkujeme za posuzování Annamária Tarján. István László a András Korózs. Máme velkou radost. Do Komárna jezdíme rádi.

MV České Budějovice
Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres získalaV1, BOV, titul Český veterán šampion
Fautrix Canis Mayrau získala V1, CAC, RCACIB, Český šampion

Callida Calypso Canis Mayrau získala V1,CAC, CACIB, BOB, Český šampion

Další šampionáty již dříve splněné podmínky, nyní požádáno o vydání šampionátů
Habileté z Ajysyt získala titul Maďarský šampion
Colorata Canis Mayrau získala titul Maďarský junior šampion