[:cs]Další zkoušky našich psů i odchovu[:en]Our dogs and offspring passed exams[:]

[:cs]

COLORATA CANIS MAYRAU – 12 měsíců – složila zkoušku z pasení HWT na 81 bodů (100)

HABILETÉ Z AJYSYT – složila zkoušku NHAT na výbornou – už ve 13 měsících složila ZVOP, ale změnou pravidel pro zkoušky z pasení si musela složit znovu vstupní zkoušku pro pasení.

AMICA CANIS MAYRAU – složila svojí první 3 oddílovou zkoušku (stopa, poslušnost, obrana) – ZM a splnila tímto také podmínky pro udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION – moc jí i majitelce Jindřišce Šístkové blahopřejeme a věříme, že to není zkouška poslední 🙂

 

[:en]

COLORATA CANIS MAYRAU – 12 months old – passed exam  HWT  –  81 points (100)

HABILETÉ Z AJYSYT – passed exam  NHAT  – excellent

AMICA CANIS MAYRAU – passed exam ZM and she is Czech Champion. Big congratulation.

[:]