Výstavní úspěchy a zkoušky

Colorata Canis Mayrau na MV v Polsku získala ocenění V1, CWC, CACIB a BOB, Vítěz Polska waršawa 2019 a tím splnila všechny podmínky pro udělení titulu Polský šampion a C.I.B. ( Mezinárodní šampion krásy) a C.I.E. ( Mezinárodní výstavní šampion).

AMICA CANIS MAYRAU složila zkoušku NHAT, vstupní zkoušku do pasení. Moc blahopřeji a jsem na vás, holky, pyšná Jindřiška Šístková

BETTONGIA CANIS MAYRAU (Heroine DGACT / A´Yago du Murrier de Sordeille) složila zkoušku BH1 na velmi dobře (274 bodů) zkoušku z pasení ovcí HWT. Jsem na vás obě Maike Juchler moc pyšná a blahopřeji.